Informace - kemp

- na festivalové mapě číslo 5

- hlídaný kemp (non-stop security)

- pevné WC + mobilní WC (zdarma)

- kontejner se sprchami (zdarma)

- příjezd od 16.08.2022 12:00

- odjezd do 20.08.2022 10:00

Informace - parkování

- parkování je nutno dokoupit samostatně

- na festivalové mapě číslo 6

Provozní řád kempu/parkoviště

 • Velikost plochy pro stan + 1 os. max 3x3 metry
 • Velikost plochy pro stan + 2 os. max 3x3 metry
 • Velikost plochy pro stan + 3 os. max 4x3 metry
 • Velikost plochy pro stan + 4 os. max 4x3 metry
 • Návštěvníci kempu jsou povinni odkládat odpadky do přistavených odpadkových košů a kontejnerů.
 • Do kempu je povolen pouze vstup návštěvníků s páskou příslušného kempu, tj. návštěvníci bez pásky, či s páskou z jiného kempu nebudou do kempu vpuštěni.
 • Návštěvník kempu je povinnen dodržovat noční klid od: půl hodiny po skončení produkce události, do: 8:00.
 • Jste povinni respektovat zákaz rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu akce a v kempech a respektovat zákaz kouření.
 • Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu a na parkovištích.
 • Myslete na to, že vaše auto není trezor.
 • Stanování je povoleno jen ve vyhrazených a označených kempech.
 • Vedle auta/karavanu nelze mít postavený stan.
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Jste povinni respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Do areálu kempu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 • Vstupenka = páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu události nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání události!
 • Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv skleněné láhve, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Děti starší tří let potřebují vlastní vstupenku. Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry události. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo udělovat pokyny účastníkům události za účelem zachování bezpečného a hladkého průběhu události, měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky, měnit program a jeho obsah vč. účinkujících v případě nenadálých událostí jako jsou povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.
 • Pořadatel může nařídit evakuaci areálu v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele jako jsou například přírodní katastrofa, teroristický útok a to bez jakékoliv náhrady škody nebo ušlého zisku účastníka události.